חברה משפחתיתחברתנו היא חברה משפחתית. ככזו, היא פועלת בסביבה העסקית הישראלית, אך מושתתת על ערכי המשפחה. אבי המשפחה, אברהם נגב ז"ל, הוריש לצאצאיו את ערכיו שהם תרומה לבנין הארץ והגנה עליה, חריצות וחלוציות. בשל צניעותו, תרומתו של אברהם נגב לביטחון המדינה ולהתיישבות, עוד בטרם הקמת המדינה, אינם מוכרים לרבים, אך יעידו עליה מוקיריו ומקורביו.

אברהם נגב נולד ברוסיה הלבנה בשנת 1909, בגיל 13 יצא ברגל, עם עוד שלושה מחבריו לעלות לארץ ישראל. במהרה נותר אברהם לבד בדרך אחרי שאחד מחבריו חלה בטיפוס והשניים האחרים שבו על עקבותיהם.

את חלקה של הדרך עשה אברהם כנוסע סמוי באוניה שהובילה דגים. הוא הסתתר בבטן האוניה, אך כשלא יכל יותר לשאת את הריח, עלה לסיפון ושם נתפס. באחד הלילות ראה ספינת דייגים קרובה. הוא הראה לדייג שטר כסף שאמו תפרה לכיס חולצתו והלה, הסכים להורידו לחוף.

אברהם מצא עצמו כנער בודד בחופה של איסטנבול. לא היו לו לא כתובת ולא מכר בארץ הרחוקה. הוא החל לקרוא ברחוב: "שמע ישראל", יהודי שראה את הנער אסף אותו לביתו. משם התגלגל לחוות נוער ולאחר תלאות רבות הגיע לארץ ישראל.
אברהם הנער הגיע לתל חי שם היו לו דודים, אברהם עבד בהקמת עמודי חשמל בתחנת הכח של רוטנברג בנהריים.

חברה משפחתיתכנער היה רועה צאן ביחד עם ידידו הטוב אלכסנדר זייד שתרם רבות להתפתחות התפיסה הבטחונית שלו. לאחר הפילוג במשק תל חי, עזבה המשפחה. בשנת 1930 יצא אברהם עם עוד קבוצה של שלושה עשר חברים להקים את באר טוביה, על חורבות המושבה שנהרסה שנה קודם לכן. הקבוצה חיה בתנאים קשים, ועבדה בפרך, אך בסופו של יום, היה יוצא אברהם ברגל לגדרה, מרחק קילומטרים רבים, שם פגש את רחל אותה נשא לימים.

חברה משפחתיתביחד הקימו רחל ואברהם משק בבאר טוביה. אברהם התמסר לפעילותו בארגון ההגנה והיה מן הראשונים להתגייס לפלמ"ח בשנת 1941. אברהם הקים את פלוגה ה' של הפלמ"ח והיה מפקדה הראשון. כמ כן, פיקד והקים את מחלקת הסיור שהיתה תשתית ליחידות הסיור של צה"ל.

חברה משפחתיתבשנת תש"ח, עם קום המדינה ופירוק הפלמ"ח מונה אברהם לסגן אלוף בצה"ל והיה סגנו של יגאל אלון בחזית הדרום. לחם בקרבות מול המצרים והשתתף בהגנה על הנקודות הדרומיות.

הבריטים הבטיחו פרס למי שיתפוס אותו - כתבה