ביצוע עבודות הדריכה בקומות הקרקע ובקומות הזיזיות במגדל עבור "אורתם סהר". תכנון הדריכה בפרויקט: מהנדס גיא רואימי ממשרד "דורון שלו הנדסה בע"מ". ביצוע עבודות מורכבות בקומות 24 ואילך, בשל הצורך לדרוך אל מחוץ לקו הבניין הזיזי ממילא. כמו כן, נדרכו קטעי קומת קרקע, המהווים תקרת חניון, וכן גשר לכלי רכב, הנוסעים ברחוב כנרת בבני ברק.

בסר 4