MIDTOWN תל אביב, הינו מגה פרויקט בקנה מידה ישראלי, המבוצע על ידי "אלקטרה בנייה" עבור שותפות יזמית של "קנדה ישראל" ויזמים נוספים. הפרויקט, הממקום בין ציר האיילון לדרך בגין בתל אביב, כולל מגדל משרדים, מגדל מגורים וחניון רב קומתי. במסגרת העבודות בצענו עבור "אלקטרה בנייה" את הדריכה במפלסי החניון השונים ובקומת הקרקע. קומה זו נושאת גם עומסי טרנספורמציה ודרכי גישה. במגדל המשרדים בצענו את הדריכה המדוייסת הגבוהה ביותר בישראל כיום, עם דריכה בקומה 33 של כבלים מודבקים. מתכנן המבנה הוא משרד ישראל דוד וממשרד ד"ר דורון שלו, תכנן את הדריכה מהנדס גיא רואימי.

midtwon1

מידטאון

מידטאון בערב

MIDTWON-

midtwon