מגדל זה בוצע עבור "תדהר בניה". הדריכה בוצעה בחלק מקומות החניון וכן, בקומה המפרידה בין חלקו של המגדל, המשמש למשרדים, לאזור המגורים. חברת "תדהר" ביצעה פרויקט למופת, תוך השגת לוחות הזמנים. תכנון הדריכה על ידי משרד הד"ר דורון שלו.

מגדל השחר 5

מגדל השחר (2)