בפרייקט בניהול מרק שטיין ומנהל האזור, אמיל דרחובסקי, מחברת "סולל בונה בניה ותשתיות" זכינו לשבחים רבים על ביצוע מהיר ומוצלח של 11 מקטעי יציקה, בשטח כולל של 24,000 מ"ר, בזמן שיא של ארבעה חודשים. בפרויקט מעל ל- 300 טון פלדת דריכה. התקרה הדרוכה שימשה חלופה לתקרת לוחות חלולים דרוכים בעובי 60 ס"מ, ובמקומה עובי התקרה הינו 22 ס"מ.

אשדדוד BIG FASHION

BIG FASHION אשדוד