מעטות החברות הישראליות שלהן היכולת לפעול הרחק ממרכז העסקים שלהן בארץ, ואנו גאים להיות חלק מהן. לא בכדי, נבחרנו לבצע עבור חברת ASHTROM INTERNATIONAL את עבודות הדריכה בגשר WOJI ABULOMA בעיר PORT HARCOURT, בירת תעשיית הנפט של ניגריה, ואחד האזורים המסוכנים במדינה, מוכה חטיפות של עובדים זרים !

הגשר תוכנן על ידי משרד "ג.א.ש הנדסת בנין וגשרים" בניהול שלמה ליברמן. כל הציוד הגיע לאתר מישראל ומאיטליה ובמשך חצי שנה נוצקו ונדרכו 63 קורות. היציקה היתה בחצר PRECAST YARD ולאחר מכן, הונפו הקורות על ידי מנופים שניצבו על דוברות בנהר. העבודה חייבה הערכות לוגיסטית מלאה, שכן באזור לא קיימת כלל תמיכה טכנית.

ניגריה 1

ניגריה 2 (1)

גשר ניגריה