בזכות הנסיון והיכולות שצברנו, נתבקשנו על ידי חברת "סולל בונה ארצות חוץ", סניף קניה, בניהולו של מהנדס אלכס ישיש, לבצע את עבודות הדריכה בגשר ATHI RIVER, בתכנונו של מהנדס גיל גרינברג מחברת "א.מ.י מתום מהנדסים". העבודות כללו דריכת קורות לגשר על הכביש הפאן אפריקאני, מנמל מומבסה בקניה לעומק היבשת השחורה.

גם בעבודות אלו נדרשת הקפדה רבה על איכות הביצוע, שכן מממן העבודות, הבנק העולמי, מעסיק מפקחים אירופאים מובילים בתחומם.

קניה 1

123